Hledat
Filters
Zavřít
Ekologický odstraňovač vodního kamene
Výrobce: Ulrich
Kód: 4035315421062
€7,24 s DPH

Prostředek na odstraňování usazenin v automatických kávovarech si poradí s vodním kamenem a s usazeninami ve vašich kávovarech. Veganské složení z kvalitních obnovitelných surovin s kyselinou mléčnou pomáhá předcházet dalšímu usazování vodního kamene.

Neobsahuje palmový olej, otické rozjasňovače nebo enzymy.

Použivejte podle stupně zavápnění lze ředit v poměru 1:3 až 1:5.

O značce

Mějte čisté svědomí spolu s Ulrichem! Ulrich již téměř 30 let vyrábí certifikované ekologické prací a čistící prostředky. K výrobě používají suroviny z obnovitelných zdrojů a úplně nejraději z těch, co pocházejí z ekologického zemědělství. Výsledné produkty jsou snadno biologicky odbouratelné, udržitelné a ekonomické.

Protože i na obalech záleží, tak všechny použité plastové nádoby jsou vyrobené z recyklovaného odpadu. Obal tedy plní svou funkci již po několikáté. Krmě plastů Ulrich seženete i ve skle, nebo v bez obalových prodejnách.

Přírodní prací a čisticí prostředky Ulrich získaly certifikát ECO-Control podle nejnovější normy Nature Care Products Standard.

 

Prostředek na odstraňování usazenin v automatických kávovarech si poradí s vodním kamenem a s usazeninami ve vašich kávovarech. Veganské složení z kvalitních obnovitelných surovin s kyselinou mléčnou pomáhá předcházet dalšímu usazování vodního kamene.

Neobsahuje palmový olej, otické rozjasňovače nebo enzymy.

Použivejte podle stupně zavápnění lze ředit v poměru 1:3 až 1:5.

O značce

Mějte čisté svědomí spolu s Ulrichem! Ulrich již téměř 30 let vyrábí certifikované ekologické prací a čistící prostředky. K výrobě používají suroviny z obnovitelných zdrojů a úplně nejraději z těch, co pocházejí z ekologického zemědělství. Výsledné produkty jsou snadno biologicky odbouratelné, udržitelné a ekonomické.

Protože i na obalech záleží, tak všechny použité plastové nádoby jsou vyrobené z recyklovaného odpadu. Obal tedy plní svou funkci již po několikáté. Krmě plastů Ulrich seženete i ve skle, nebo v bez obalových prodejnách.

Přírodní prací a čisticí prostředky Ulrich získaly certifikát ECO-Control podle nejnovější normy Nature Care Products Standard.

 

Signální slovo: Nebezpečí

Obsahuje: (2 S)-2-hydroxypropanová kyselina

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Napište vlastní recenzi
  • Pouze registrovaní uživatelé mohou psát recenze
*
*
Špatný
Vynikající
*
*
*
Produktový tag