Hledat
Filters
Zavřít
Eukalyptový osvěžovač vzduchu
Výrobce: TierraVerde
Dostupnost: Zvolte variantu
*
€3,62 s DPH

Tento osvěžovač vzduchu se silicí eukalyptu vyniká svou typickou vůní, která působí blahodárně zejména na dýchací cesty.

Eukalyptový éterický olej má antimikrobiální účinky a zároveň patří mezi přírodní repelenty. Můžeme ho také použít v situacích, kdy potřebujeme povzbudit, dodat optimismus či podpořit soustředění.

Osvěžovač vzduchu s eukalyptovou silicí je vhodný zejména do interiérů. Jeho příjemnou vůni si lze vychutnat doma, v práci i ve sdílených prostorách, jako jsou čekárny, recepce, šatny i sociální zařízení.

Osvěžovače vzduchu na bázi éterických olejů a lihu neobsahují umělé parfémy ani jiné syntetické látky a proto se mohou pochlubit certifikací Eco Garantie.

Éterické oleje české značky Tierra Verde jsou vyráběny s respektem k životnímu prostředí a lidem, kteří pěstují a zpracovávají suroviny pro jejich výrobu.

Důkladně protřepejte, stiskněte rozprašovač a nastříkejte podle potřeby do prostoru. Neaplikujete prostředek na tělo.

Tento osvěžovač vzduchu se silicí eukalyptu vyniká svou typickou vůní, která působí blahodárně zejména na dýchací cesty.

Eukalyptový éterický olej má antimikrobiální účinky a zároveň patří mezi přírodní repelenty. Můžeme ho také použít v situacích, kdy potřebujeme povzbudit, dodat optimismus či podpořit soustředění.

Osvěžovač vzduchu s eukalyptovou silicí je vhodný zejména do interiérů. Jeho příjemnou vůni si lze vychutnat doma, v práci i ve sdílených prostorách, jako jsou čekárny, recepce, šatny i sociální zařízení.

Osvěžovače vzduchu na bázi éterických olejů a lihu neobsahují umělé parfémy ani jiné syntetické látky a proto se mohou pochlubit certifikací Eco Garantie.

Éterické oleje české značky Tierra Verde jsou vyráběny s respektem k životnímu prostředí a lidem, kteří pěstují a zpracovávají suroviny pro jejich výrobu.

Důkladně protřepejte, stiskněte rozprašovač a nastříkejte podle potřeby do prostoru. Neaplikujete prostředek na tělo.

Složení: líh denaturovaný, voda, eukalyptová silice v biokvalitě (Eucalyptus globulus), d-limonen.

UPOZORNĚNÍ: Přírodní rostlinné extrakty, stejně jako jakékoli jiné látky, mohou vyvolat alergii. Eukalyptus Globulus není vhodný pro děti do 10 let a osoby trpící astmatem. Chraňte oči. Neaplikujte prostředek na tělo a nevdechujte.

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Pokud obtíže přetrvávají, volejte lékaře. Uchovávejte obal uzavřený víčkem.

BEZPEČNOSTNebezpečí. Obsahuje: Eucalyptol, Alfa Pinen, d-limonen. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte ochranné rukavice. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Napište vlastní recenzi
  • Pouze registrovaní uživatelé mohou psát recenze
*
*
Špatný
Vynikající
*
*
*
Produktový tag